Eastern Natural Philosophers

From GLPS2 Wiki
Revision as of 16:38, 13 April 2015 by Administrator (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

As there was little formality among subjects until recent times, the categories below are adjectival. And because many Eastern natural philosophers were polymaths, some listings are in multiple categories. All years are anno domini (AD) unless otherwise noted; date preceded by b. is born, c. is approximate, fl. is flourished, and d. is died. Luminary name rendered in Latin or English or both is shown in parentheses. This page is still in development phase.

Contents

Astronomical

 • Aryabhata, 476-550; b. Taregana, Bihar
 • Chen Zhuo, fl. 3rd century
 • Hsiung Ming-yu, fl. 1638
 • Ikeda Shoi, fl. 17th century
 • Jang Yeong-sil, fl. early 1400s; b. Joseon (Korea)
 • Kamo no Arikata (賀茂の?), fl. 1414
 • Kamo no Tadayuki (賀茂の?), fl. 10th century
 • Kamo no Yasunori (賀茂の保憲), 917-977
 • Kamo no Mitsuyoshi (賀茂の?), fl. 10th century
 • Kau Shen, 1031-1095; b. Ch'ien-t'ang
 • Liu Zhuo, 544-610; fl. ?
 • Okanoi Gentei, fl. 17th century
 • Shen Kuo, 1031-1095; b. Qiantang (Hangzhou)
 • Shibukawa Shunkai (渋川春海) (Shibukawa Harumi, Yasui Santetsu II, Motoi Santetsu), 1639-1715; fl. Edo (Tokyo)
 • Su Song, 1020-1101; b. near Quanzhou
 • Wang Chong, 27 - c. 100; b. Shangyu, Zhejiang
 • Yi Xing (I Hsing, born Zhang Sui), 683 - 727; fl. Chang'an
 • Zhang Heng, 78-139; b. Xi'e (near modern Nanyang City)
 • Zhang Sixun (Chang Ssu-hsun); fl. 10th century

Biological / Botanical / Zoological

 • Esai (明菴栄西), 1141-1215; b. Bitchu; fl. remote Kyushu
 • Hsi Ling-Shih (Leizu); fl. 2640 BC
 • Li Shizhen (Li Shih-chen, Dongbi), 1518 - 1593; fl. Beijing

Chemical / Alchemical

 • Tsai Lun (Cai Lun), c. 50 - 121; b. Leiyang, Hunan
 • Tseng Kung Liang (Zeng Gung-lyang), fl. c. 1040
 • Shi-Dun, fl. 105

Geological / Geographical

 • Ikeda Koun, fl. 1618
 • Li Shizhen (Li Shih-chen, Dongbi), 1518 - 1593; fl. Beijing
 • Shen Kuo, 1031 - 1095; b. Qiantang (Hangzhou)
 • Su Song, 1020 - 1101; b. near Quanzhou
 • Zhang Heng, 78 - 139; b. Xi'e (near modern Nanyang City)

Medical / Physiological / Anatomical

 • Aeba Toan, 1686-1754
 • Abe no Manao, fl. 8th-9th century
 • Arashiyama Hoan, 1633-1693
 • Bian Que (Bian Qiao or Pien Chiao), c. 700 BC
 • Chang Tsung-cheng, 1156-1128
 • Chen Chuan, fl. 643
 • Chu Cheng heng, 1281-1358
 • Furubayashi Kengi, 1597-1657
 • Fukane Sukehito (Fukae Hojin), fl. 920
 • Handa Junan, 1596-1624
 • Heo Jun, 1537/39-1615; b. Joseon (Korea)
 • Inoue Gentetsu, 1602-1686
 • Izumo no Hirosada, fl. 800s
 • Kagawa Shuan, 1683-1755
 • Kajiwara Shozen, 1265-1337
 • Kurisaki Doki, 1566-1651
 • Li Ai, 1180-1252
 • Li Shizhen (Li Shih-chen, Dongbi), 1518-1593; fl. Beijing
 • Liu Wansu (刘完素), 1110-1200
 • Manase Dosan, 1507-1594
 • Manase Gensaku, 1549-1631
 • Majima Seigan, d. 1379
 • Narabayashi Chinzan, 1643-1711
 • Mi Huangfu (皇甫謐), c. 215-282; b. Gansu province
 • Okamoto Ippo, 1686-1754
 • Okamoto Genya, 1587-1645; fl. Edo (Tokyo)
 • Su Song, 1020-1101; b. near Quanzhou
 • Takeda Masayoshi, 1338-1380
 • Tashiro Sanki (田代三喜), 1465-1537; fl. Ashikaga
 • Tao Hungching (Tao Hongjing, Tao Hongming), 452-536
 • Tamba[1] no Kaneyasu, ?
 • Tamba[1] no Masatada, 1021-1088
 • Tamba[1] no Yasuyori (丹波康頼), 912-995; b. Tamba
 • Wang Bing (Qixuanzi, Wang Taipu, Wang Ping), fl. 762
 • Wang Shuho (王叔和) (Wang Xi), c. 180-270; b. Jining
 • Yoshida Ikyu, fl. 16th century
 • Yurin, fl. 1368
 • Zhang Zhongjing (Chang Chung-ching), 150-219; b. Nanyang, fl. Changsha

Physical / Mechanical

See also

Foot Notes

 1. 1.0 1.1 1.2 Alternatively Tanba
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox